Pomsta

Strana 2 z 2 Previous  1, 2

Goto down

25

Příspěvek  Dragon za 19.11.09 18:02


25 - Bitva o Atlantis - část šestá

Elizabeth se nechápavě podívala na McKaye, ale ten jí pohled oplatil stejným nechápavým výrazem. Tak se dotkla své náhlavní soupravy.
„Johne?“. Ten, ale už seděl v ovládacím křesle a neodpovídal. Elizabeth se, ale nevzdávala.
„Shepprde! Co chceš dělat?“ Na to se jí dostalo krátké odpovědi.
„Nemám čas vám vše vysvětlovat.“ A zároveň s tím se městem začal šířit podivný bzukot, který každým okamžikem sílil.
Elizabeth se vystrašeně podívala na Rodnyho, ale ten jí naprosto ignoroval a s hrůzou v hlase se Johna zeptal.
„Doufám že to nemyslíš vážně?“
John mu po chvíli odpověděl.
„Proč? Máš snad lepší nápad?“
Na to Rodney neměl odpověď a mlčel. Elizabeth stále vyžadovala nějaké informace, ale dříve něž se stačila na něco zeptat začala pociťovat mírné vibrace města a téměř okamžitě jí kdosi zavolal.
„Dr. Weirová. Tohle musíte vidět.“
Elizabeth neváhala a rychlejší chůzí přešla ke dveřím na „balkón“, které byly otevřeny.
Když tam Elizabeth dorazila, tak nemohla uvěřit vlastním očím.
Kolem celé kopule štítu stoupala mračna páry.
Elizabeth celou scénérii sledovala s užaslým výrazem a na chvíli dokonce zapomněla i na jejich situaci, ale do reality jí vrátilo naprosté ticho a zmizení všech vibrací. Hned se tedy rozeběhla do řídící místnosti, aby zjistila co se děje, ale v polovině cesty jí uzemnila obrovská exploze a otřesy, které začaly shazovat a převracet vše co nebylo nějak upevněno.

Každý kdo mohl si instinktivně chránil hlavu a ležel na zemi, ale Elizabet to nedalo a musela se podívat co se děje, kvůli nepřetržitým otřesům se však nemohla zvednout.


Na pevnině se mezitím Sniper probral z bezvědomí v jákési provizorní cele, ze které by uteklo i pětileté dítě, jen kdyby ho nepřetržitě nehlídala pětice Scianů.

Na štít předmostí dopadaly spojenecké střely, ale štít byl silný a držel.

Sniper byl už připraven na nejhorší, když v tom na štít přestaly dopadat veškeré střely.Pár vteřin po explozi otřesy města ustaly, a tak se Elizabeth mohla bezpečně zvednout, ale místo toho aby pokračovala do řídící místnosti tak se rozeběhla opět k „balkónu“ aby se spolu s ostatními podívala co způsobilo onu explozi.
Když dorazila na balkón, tak tam bylo už někkolik zvědavců.
Elizabeth nemohla uvěřit vlastním očím, to co viděla bylo něco mimořádného.

Bájné město Atlantis letělo k pevnině a to jen několik desítek metrů nad vodou.
Zatím co Jumper z bývalé pozice Atlantis na pevninu letěl několik minut, tak Atlantis pobřeží dosáhla do minuty a následně město začalo zpomalovat.


Sciani si nemohli nevšimnout blížícího se města a okamžitě po něm začali střílet vším co měli.
Jejich střely prolétávaly vlastním štítem, ale štítem, který chránil Atlantis už ne.. Po chvíli si Atlantis našly i zbraně Scianských lodí na pevnině.


Shepprdův plán vyšel. Na předmostí panoval dokonalý zmatek a Nikdo si už nevšímal Hvězdné brány, která se právě aktivovala .
Sciani, kteří měli hlídat snipera se též rozprchli a on měl, tak možnost k útěku.

Na hvězdné bráně se deaktivovalo ochranné pole a krátce potom se z ní vynořila desítka Alterianů, kteří začaly okamžitě zabezpečovat nehlídanou oblast brány.. Z počátku se sami divili proč bránu nikdo nehlídá, ale pak se pořádně rozhlídli a spatřili Atlantis.

Sheppard začal navádět město na přistání. A to na druhé straně předmostí, než byla hvězdná brána, a tak veškerou pozornost Scianů odváděl daleko od hvězdné brány.

Předsunuté jednotky Alterianů, daly okamžitě signál ostatním na druhé straně červí díry a ti okamžitě začali přicházet.

Alterianské jednotky úspěšně a nepozorovaně pronikly do předmostí. Okamžitě se začaly dělit do několika menších skupin.
Na Atlantis veškerá okna a balkóny s dobrým výhledem na předmostí zabrali zbývající odstřelovači ve městě a zatím co si dělali pohodlí, tak všichni vojáci i s Fordem začali zaujímat své pozice před městem, blízko štítu.
Sheppard totiž přistál tak že se štíty předmostí a Atlantis téměř dotýkaly.
Ronnon se blížící bitvy chtěl taky účastnit, ale jeho noha byla ve vážném stavu a navíc se mu do ní při startu dostalo několik střepů, i tak ale chtěl do boje. Proto ho musel Becket uspat, což proti jeho vůli nebylo nikterak lehké, ale na konec se mu to přeci jen podařilo.

Jedna z útočních skupin Altrianů se přiblížila k jedné z lodí. Loď nebyla nikterak zabezpečena, a tak neváhali a vešli dovnitř.
V lodi se setkali jen s minimálním odporem. Netrvalo dlouho a jedna ze Scianských lodí byla v rukou Alterianů.
Alteriané neváhali a deaktivovaly štít, čímž se zmenšila plocha kopule a několik Scianů se tak ocitlo v nechráněném prostředí.
Lidské střely jim nezpůsobovaly velké zranění, ale množství střel už zanedbatelné nebylo.
Navíc snipeři dokázali Sciana skolit jednou ranou, nanejvýš dvěmi.
Zbývající Sciani pod štítem se okamžitě otočili a běželi co nejdál od okraje štítu. Uvnitř chráněné oblasti na ně však už čekaly dobře rozmístěné jednotky Alterianů.
Sciani se ocitli pod křížovou palbou, ale díky své početní převaze, začali některé Alteriany vytlačovat z dobrých pozic. A navíc si je někteří Sciani začali obcházet.

Hvězdná brána se opět na pár vteřin aktivovala, ale nikdo skrz ní neprošel.

O chvíli později se na pláni, ze které Sciani čerpali energii pro štít, ozval chladný smích.
Uprostřed oné pláně se objevilo malé zařízení a jako by ho někdo, nebo něco hodilo si to zamířilo do jedné z děr. Téměř okamžitě ho následovaly další, jen do jiných děr.

Hvězdná brána se znovu aktivovala, ale tentokrát z ní vyšlo několik Noxů.
Noxové skrčili před sebe ruce, jako by se vzdávali a šli přímo do bitevního pole. Ale všechny střely které na ně letěly mizely a někdy i ti co stříleli se následně objevovali před svými vlastními střelami.

Z ničeho nic a bez varování se ozvaly dvě zvukové vlny, které se spojily v jeden ohlušující celek.
Velká vlna byla složená z jedné menší , kterou vytvořila Asgardská loď sestupující do atmosféry a z druhé mnohem větší, kterou způsobilo několik synchronizovaných explozí. Na pláni odkud brali Sciani energii došlo k několika výbuchům, což mělo katastrofální následek.

Celá zem v oblasti několika kilometrů se zatřásla silou pěti až šesti stupňů Richterovi škály a štít nad předmostím zmizel. Toho využili lidé a plně se začali účastnit bojů v celém rozsahu.

Na to se Sciani z většiny znovu ocitly pod křížovou palbou, ale na rozdíl od spojenců neměli žádnou možnost ústupu.

Asgardská loď se neslyšně vznášela nad celou scenérií a paprsky rozebírala všechny lodě na pevnině. Sem tam se jeden z paprsků letěl mimo a vytrhl Scianům zbraně z rukou, jako by si Asgardé s nimi hráli na kočku a myš.

Jeden Scian se z ničeho nic zastavil, ze zadu zastřelil pět Scianů předním a potom zraň namířil na sebe. Ale dřív než stačil vystřelit tak mu zbraň zmizela.

Mezi dvě Noxy se ozval uširvoucí řev. Noxové na rozdíl od ostatních účastníků pozemní bitvy moc dobře věděli co to znamená.

Noxové se na sebe podívali a udělali mezi sebou větší mezeru. Mezi nimi se objevila směs energie a plazmy, která si to nasměrovala na jednoho ze Scianů a ten odletěl několik desítek metrů do zadu.
Sciani okamžitě začali střílet na místo odkud vyletěl smrtící výstřel, ale střely proletěly na prázdno. Útočník už tam nebyl.

Jednomu Scianovi vyletěla zbraň z ruky a vystřelila na něj, zároveň s tím se objevil další smrtící výsboj, ale tentokrát si to namířil na větší shromáždění Scianů.
Výboj zasáhl šest Scianů, kteří odletěli do všech stran.
Další Scian se začal najednou dusit a jeho nohy byly několik čísel ve vzduchu, ale ještě než se udusil tak útočník vystřelil ještě jednou, tentokrát na osamělého Sciana, který se chystal k útoku ze zadu.Zajatý sniper byl beze zbraně. Kryčil se za jednou bednou a všechno sledoval a sám sebe se zeptal.
„Co to sakra je?“
k jeho velkému překvapení se za ním objevil Nox, který mu odpověděl.
„Je to jejich zábava.“
Sniper se zatvářil nechápavě a tak Nox dodal
„Je to Furling na lovu“
to už sniperovi k pochopení stačilo.
Skupinka Scianů si našla mezeru a začala ustupovat do hustého porostu a členitého terénu. Furling si jich všimnul a chtěl po nich hodit granát, ale granátu si všimly jiný Sciani a zahrnul ho palbou.
Sniper slyšel vedle sebe něco dopadnout, ale nepodíval se na to, Furling své poslední chvilky využíval k zabití co nejvíce nepřátel a i přes četná zranění, která utrpěl dál střílel. Sciani však nepřestávali s palbou dokud Furlingova palba neutichla. Teprve teď si snaipr prohlížel to co vedle něj spadnulo.

Sniper držel v ruce jakousi pušku se spousty tlačítek a divnou optikou.
Když se podíval přes optiku tak zjistil že mu sama vyhledává místa na kterých lze zabít na jednu ránu co nejvíce cílů. Na střelci tedy bylo jen zamířit na dané místo a vystřelit.

Sniper se rozhodl že si jí nechá a půjde na lov místo padlého Furlinga a hned vyrazil za unikající skupinkou Scianů.

Sniper běžel kolem hvězdné brány, která se z nenadání aktivovala a jeho málem srazil vír, který vytvořila, ale on si toho nevšímal a dál běžel za Sciany.

Brána byla otevřena několik minut ale nikdo z ní nevyšel.

Asgardská loď pořád rozebírala lodě Scianů. A bojů si už vůbec nevšímala.

Před hvězdnou bránou se opět začal rozléhat známý Furlingský řev, tentokrát však mnohem silnější.

„už je to tady.“ Pomyslel si jeden Nox a zařval. „K zemi!!“
Sotva někdo stačil na nečekané varování zareagovat, tak z okolí hvězdné brány vyletělo několik desítek střel.
Furlingům bylo absolutně jedno jestli jsou snadným cílem, nebo že mají všichni stejný cíl chtěli jen jediné.
Tělo mrtvého Furlinga, které leželo uprostřed bojiště a to znamenalo že se bojů musí účastnit ať chtějí nebo ne.

Někteří Sciani zahájili palbu na místa odkud vylétly střely, ale Furlingové tam už nebyli a Scianů rychle ubývalo.

Sniper běžel za prchajícími Sciany a i přes hustý porost je sem tam zahlédl, proto se rozhodl vyzkoušet Furlingskou pušku. Když dal oko k zaměřovači, tak zjistil že mu označuje cíle i přes proniknutelné překážky.
jakmile sinper zamířil tak vystřelil. Trefil jednoho Sciana do zad, ale ostatní si nemohli nevšimnout hluku, který způsobil při svém pádu a otočili se. Když nikoho neviděli tak se rozhodly pro palbu na slepo, ale střely létaly daleko od Snipera.
Zamířil na další cíl, který mu zaměřování nabízelo a vystřelil.
Tentokrát střela letěla mezi dvěma Sciany, ti byli tak blízko sebe že střela trefila oba a odhodila do stran.
Poslední Scian se okamžitě přenesl pár metrů do předu a dal se na zběsilý útěk.


Na předmostí bylo již dobojováno, ale jedna z lodí, dřív než stihla být vyřazená stihla vystřeli na orbitu několik střel.
Střely se převážně zachytily o štíty různých lodí, ale jedna loď v bitvě štíty ztratila.
Jednalo se o Auroru cestovatelů.
Střela zasáhla loď z boku a způsobila minimální poškození, naneštěstí dost velké aby někoho zabilo.
V poškozené části se nacházela právě Larrin s jedním vojákem, kterému dávala rozkazy. On přežil, ona to štěstí neměla.

Sniper běžel za Scianem, ale Snian měl větší výdrž a byl hlavně rychlejší.
Sniper se zastavil a začal se rozhlížet, kousek od něj byla vysoká skála a Scian běžel na druhou stranu do údolí. Sniper neváhal a okamžitě se rozeběhl ke skále.
Skála byla příkrá, ale dalo se na ní vylést.
Sniper šplhal jak nejlépe dovedl a pokaždé když už si myslel že je konec, tak začal vzpomínat na své speciální výcviky, kterými prošel jako jeden z nejlepších.
Když byl konečně nahoře tak se začal přes zaměřovač rozhlížet a hledat Sciana. Když ho nemohl najít tak zařval z plných plic:„TADY JSEM!!“
Jeho hlas se díky prostředí dokonale rozléhal.
Scian ho samozřejmě slyšel a v domnění že jeho pronásledovatel je za ním a jen si sním hraje se zastavil a začal se rozhlížet.
Zahlédl mezi stromy a začal střílet, ale bylo to jen zvíře.
„A mám tě.“ Řekl si pro sebe sniper, když ho díky jeho výstřelu dostal do zaměřovače.
Sniper zadržel dech aby se ani nehnul a vystřelil.
Střela proletěla korunami stromů, udělala do nich cestičku a Sciana zasáhla přímo do hlavy.
Sniper se ještě chvíli díval jestli se Scian nepohne a pak šel zpátky k bráně.
Korekci provedl St0rm
avatar
Dragon
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 348
Join date : 16. 11. 09
Age : 28
Location : Kdesi v dáli...

http://osudovy-skok.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

26

Příspěvek  Dragon za 19.11.09 18:02


26 – Definitivus explicatus
Wraitské lodě, které utekly z bojiště nad Atlantidou se vynořily z HP ve zdánlivě pusté soustavě, ale z jedné planety vyletěla trojce stíhačů, kteří si to zamířili přímo k Wraitským lodím.
Když se stíhači dostali na dostřel tak zahájili na Wraithy palbu. Wraithové ale neměli už žádné stíhače a tak byli nuceni se bránit velkými zbraněmi.
Stíhačky na ně však byly příliš obratné a tak se Wraithové rozhodli zaútočit přímo na planetu, ze které vyletěli.

Jakmile se přiblížili k planetě tak svými senzory zachytili Scianskou architekturu.
Wraithové se totiž neúmyslně vynořily z HP nad jejich tajnou kolonií.
Než Wraithové začali bombardovat povrch tak se ozvala planetární obrana.

Na planetě byla šestice obraných baterií, ale jen tři měli Wraithy ve svém palebném poli.

Wraithské lodě i přes obranu planety zahájily palbu. Jejich střely dopadaly do nejhustěji obydlených částí planety a na obrané baterie. Ty byly chráněné štítem a tak se Wraithové víc zaměřili na jejich města.

Na planetě nebylo místa kam by se dalo bezpečně schovat a ochranné štíty baterií byly již velmi oslabené a hrozilo jejich brzké selhání.


Scianská kolonie byla poslední planeta, na které byla celá jejich populace, navíc byla bez hvězdné brány a tak neměli na rozdíl od Wraithů možnost ústupu.

Obraným bateriím se podařilo zničit veškeré křižníky a jednu Hive Ship, ale i přesto Wraithové pokračovali v bombardování povrchu.
Štíty baterií začaly postupně selhávat a obrané baterie pod nimi byly následně ničeny.Wraithové si mysleli že už mají vyhráno, ale nebrali v úvahu co dělají spojenci.

Spojenci pročesávali galaxii a hledali Wraitské pozemní základny, které následně ničili.
Několik jejich lodí našlo i jejich líhně lodí a vojáků. Ty se pochopitelně bránily, ale jejich odpor neměl už pražádný význam.Na Scianské planetě utichly všechny tři baterie a tak Wraithům nebránilo nic v poklidném bombardování.


Scianům se podařilo upravit jednu baterii, tak aby do svého palebného pole dostala alespoň jednu Wraitskou loď.
Baterie okamžitě zahájila palbu, ale Wraitské lodě se mírně stáhly a tím se opět dostaly z jejích dosahu a samy zůstaly na dostřel.


I když si to sami neuvědomovali, tak svým bojem na sebe přitahovali pozornost blízkého vesmíru.


Jen několik světelných let od nich letěla v HP skupinka Asgardských lodí, která je zachytila právě díky velkým energetickým výbojům.
Asgardi okamžitě upravili svůj kurz k planetě.


Když vystoupili z HP, tak okamžitě zahájili palbu na zbylé Wraitské lodě, které vůči Asgardským lodím byly přečísleny v poměru jedna ku dvou.

Asgardské lodě je doslova roztrhaly na kusy a hned na to se zaměřily na zbylé tři Scianské obrané baterie. Baterie proti Asgardským zbraním neměly šanci a během chvíle byly zničeny. Když byly baterie zničeny tak zastavili palbu a vyčkávali.Na planetě zbyly po Wraitském útoku z celé jejich populace jen dva milióny Scianů. Dva milióny z několika miliard.
Jen jedna planeta ze třinácti kolonií a právě ta třináctá do které Sciani vkládali veškeré naděje byla právě obklopena spojeneckou flotilou.Nikdo z Aliance neměl zájem vyhladit poslední bezbranné zbytky Scianské populace. Alteriané je museli nějak potrestat za jejich zradu vůči Antikům, ale zároveň nemohli bombardovat bezbrannou planetu.

Aliance se tedy nakonec shodla na vytvoření dilatačního pole a na rozmístění pozorovacích satelitů.
Do dilatačního pole měla být umístěna celá sluneční soustava a zařízení bylo umístěno na první planetu soustavy. Zařízení bylo nastaveno tak aby mimo pole uběhlo několik set let, ale uvnitř pole jen několik vteřin.

Na okraj pole bylo rozmístěno několik set satelitů. Dilatační zařízení bylo zamaskováno a aktivováno. Satelity začaly prohlížet vymezený prostor a zároveň vysílaly varovné signály, aby nikdo nevletěl do pole. Poté okraj pole opustila i poslední loď.V Mléčné Dráze se začala téměř rychlostí světla šířit zpráva o objevení Alterianů a Aliance pěti ras, mezi které patřily samozřejmě i lidé ze Země. Diky této zprávě se se Zemí začali opět spojovat bývalí spojenci a někteří nepřátelé jako Lucianská Aliance ihned vysílali posly s nabídkou míru.

Celá Mléčná Dráha se začala spojovat a Ori ze strachu z Aliance pěti ras v plné síle zvolili ústup zpět do domovské galaxie. I přesto nadále posílali své převory. Země se, ale podělila o anti-převor zařízení a dala tak ostatním planetám možnost obrany.

Konec.

Za korekci děkuji St0rmovi.
avatar
Dragon
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 348
Join date : 16. 11. 09
Age : 28
Location : Kdesi v dáli...

http://osudovy-skok.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Bonus

Příspěvek  Dragon za 19.11.09 18:03


Bonus – Alternativní konec
…Pár vteřin po explozi otřesy města ustaly, a tak se Elizabeth mohla z „balkónu“ podívat co se děje.
Když konečně dorazila na balkón, tak tam bylo už několik zvědavců.
Elizabeth nemohla uvěřit vlastním očím, to co viděla bylo něco mimořádného.

Bájné město Atlantis letělo k pevnině a to jen několik desítek metrů nad vodou.
Ale zatím co Jumper z bývalé pozice Atlantis na pevninu letěl několik minut, tak Atlantis pobřeží dosáhla do minuty a následně město začalo zpomalovat.


„Mckay to jsi byl ty??“ ozval ze nečekaně Sheppard Rodnymu v uchu.
„Nevím o čem to mluvíš“ odpověděl mu obratem Rodney.
„Myslím že tu máme velký problém!“ řekl spíš sám pro sebe John.
Rodney se podíval na obrazovku. „jak to mysl….“ Sotva, ale dokončil slovo tak se město začalo mírně otřásat. Ti co byly u oken mohli dokonce i pozorovat jak se město pohupuje ze shora dolů.
Mckay se okamžitě otočil k obrazovce a cosi usilovně mačkal na klávesnici svého notebooku.
„Máme problém.“ Řekl vystrašeně Rodney. Elizabeth se na něj podívala a on spustil.

„V dříve zatopených částí města došlo k několika zkratům. Do tlumičů a motorů jde o poznání míň energie a štít si bere nadměrné množství energie!“
vysvětlil McKay a ve tváři se mu zobrazoval jeho panický strach.

Sciani na předmostí měli Atlantis už na dostřel lodních děl a okamžitě zahájili palbu.

Po dopadu prvních střel na městský štít se v místnosti s křeslem zajiskřilo a téměř celé město zhaslo. Sheppard se snažil ještě pilotovat, ale do křesla nešla už žádná energie a motory města se vypnuly.

Město se nacházelo už nad pevninou, když začalo padat. Začalo se naklánět a přední strana města [size=75](ve směru letu)[/size] svírala s pevninou úhel čtyřiceti stupňů a vpádu zrychlovalo.
Město spadlo nedaleko předmostí a doslova se zapíchlo do země a zůstalo tak trčet.
Při nárazu všichni odletěli a neupevněné zařízení zranilo několik osob. Několik lidí, kteří v době nárazu byli na balkónu dokonce přeletělo přes zábradlí.
Výkon inerciálních tlumičů rychle klesal a město i nadále trčelo ze země v úhlu kolem čtyřiceti stupňů. Od přelomení města je chránil jen štít, štít který si bral extrémní množství energie.

Několik Scianů se běželo podívat zblízka, ale hlídky zůstaly.
Hvězdná brána se aktivovala a následně se deaktivoval ochranný štít. Sciani, kteří hlídali bránu zpozorněli a byli připraveni na obranu.
Z brány vyšlo několik Alterianů s osobními štíty a při spatření Scianů okamžitě zahájili palbu a vydali signál k urychlenému průchodu bránou, dokud je štít vypnutý.
Sciani spustili poplach a ti co byli u větších děl je obrátili na Alteriany.

Jeden Scian se snažil dostat k ovládání štítu na bráně. Na mušku si ho vzali dva Alteriani, kteří se ho snažili zastavit,ale to se jim nedařilo. Jeden Alterian po něm proto skočil a zároveň po Alterianovi vystřelil Scian u děla. Scian zasáhl místo Alteriana ovládací panel a ten zajiskřil.
Hvězdnou bránou stále přicházely posily, když v tom se štít sám od sebe zvednul. Několik Alterianů zařvalo do svých vysílacích zařízení zprávu o jednom slově, že byl zvednut štít. Ale dříve než posily přestaly vstupovat do hvězdné brány tak bylo na štítu vidět několik nárazů.

Alteriané, kteří byli na předmostí se snažili štít opět deaktivovat, ale Scianská přesila je donutila ustoupit daleko od brány a tam se krýt.


McKay se na Atlantis probudil z bezvědomí u zdi a když spatřil že je všechno zkopce, tak si pomyslel že má otřes mozku, ale skutečnost, že se nikdo nemohl postavit ho té myšlenky rychle zbavila.
Byl příliš daleko od konzole a náklon byl příliš příkrý, na obrazovku ale viděl dobře. To co na ní spatřil ho natolik vyděsilo že zapomněl na možný krkolomný pád a pokusil se postavit. Jeho snahu okamžitě zastavila velká bolest pod kolenem, měl totiž zlomenou nohu.
Přes jednu konzoli ležel Lorn.
„Hej Lorne!!“ zařval na něj McKay. Lorn se pohnul a Rodney na něm spatřil úmysl se postavit.
„NE hlavně se nehýbejte!!“ na to Lorn, který se už probudil zamrz jak socha a sotva si troufal dejchat.
„Jste pořádku?“ zeptal se Rodny a Lorn mu odpověděl.
„Jak se to vezme.“
„Pomalu se otočte ať vidíte na tlačítka a hlavně nespadněte, jsem hned pod vámi.“
Lorn nevěděl co si má myslet a tak poslechl Rodnyho.
„Musíte zapnout gravitační pole, ať se můžeme pohybovat.“ Řval dál Rodny
„A co mám dělat?“ zeptal se vyděšeně Lorn.
Na to ho McKay začal navádět a při každé druhé větě mu připomínal že je pod ním a ať nepadá.
„…tak teď to musíte jen potvrdit. A hlavně na mě nespadněte!“ dával mu neustále pokyny Rodny, ale Lorn už toho měl plne zuby a tak mu zahrozil:
„Ještě jednou mi řekněte že jste pode mnou, nebo ať nepadám a slibuji že na vás skočím!“ poté Lorne potvrdil a městem se ozvalo krátké zabzučení a gravitační pole se aktivovalo.

Po aktivaci gravitačního pole se mohli doktoři snáze dostat k raněným a několik doktorů i s Becketem se objevilo v místnosti s bránou a v přilehlých oblastech.
Becket přišel jako první k Rodnymu, a chtěl ho odvést na ošetřovnu, ale on se nedal.
„Ne nikam nepůjdu.“ Protestoval.
„Rodny máš zlomenou nohu a tržnou ránu na hlavě, musíš jít na ošetřovnu.“ Naléhal na něj.
„Tak mi dej náplast a nějakou hůl, ale já zůstávám.“ Stál si pořád na svém Rodny.
„Rodny můžeš mít otřes mozku.“ Naléhal na něj doktor, ale on se jen vyškrábal k nejbližší kolečkové židli a sednul si na ní.
„Jsem asi jediný, kdo tohle město a všechny v něm zachránit, takže nikam nejdu.“ Oznámil mu Rodny a zdravou nohou se začal odrážet ke konzolím. Becket to vzdal a šel pomáhat jinam.


Nad předmostím se již vznášelo několik Asgardských lodí a ostřelovaly štít předmostí.
Alterinané v předmostí si našli dobrý úkryt, odkud je Sciani nemohli vyhnat a pod ochranou svého štítu se vykláněli a ostřelovali Sciany.
Většina lodí Spojenců nad planetou se vydala hledat Scianské a Wraithské jednotky v galaxii.

Štít na Atlantis si bral stále víc energie a Rodey po několika minutách dostal konečně nápad.
Zavolal k sobě jedno vojína a rozkázal mu aby ho i se židlí dotlačil na ošetřovnu, kde se nacházela Elizabeth a John.

Když ho vojín dotlačil na ošetřovnu tak hned spustil.
„Shepprde musíš do ovládacího křesla.“
To nebude tak jednoduché Rodny, mám totiž přelámaný obě nohy.“ Poznamenal znechuceně Sheppard
„Ne..ne…ne ty musíš vystřelit několik dronů a uvolnit tak město.“
„Ty máš přece taky gen, můžeš to udělat ty.“ Poznamenala Elizabeth.
„Už jsem označil místa kam se musí trefit a pokud jen o pár milimetrů mine tak zničí město.“ Poznamenal Rodney.
„Sestro!“ zařval Sheppard. „Odvezte mě do místnosti s křeslem!“ rozkázal si. Sestra sice chvíli protestovala, ale nakonec pod nátlakem trojice Sheppard, McKay a Elizabeth povolila.
Několik zřízenců a sestra opatrně naložily Shepparda na invalidní vozík a odvezli ho. McKay se nechal vojínem odvézt zpět do řídící místnosti.

Shepprda opatrně posadili na křeslo a ten ho aktivoval. Rodney v řídící místnosti zapnul městský rozhlas.
„Pokusíme se narovnat město, ale inerciální tlumiče jsou téměř bez energie, takže se držte!“ potom dal Shepprdovi zelenou a ten vystřelil dvacítku posledních dronů.

Drony letěly mezi budovami města a jen necelá polovina vyletěla mimo štít. Drony postupně vybuchovaly na místech která Rodney označil.
Když vybouchl poslední dron tak se město dalo do pohybu.
Během vteřiny se narovnalo, ale otřesy po dopadu na zem způsobily další vnitřní škody a několik drobnějších zranění.
McKay okamžitě deaktivoval gravitační pole a tlumiče, které byly na pokraji zhroucení.

Několik Alterianů se přeneslo vedle Atlantis a dožadovaly se vstupu do města s tím že zapojí další ZPM a aspoň nouzově opraví energetické obvody. Město bylo stále pod palbou a udělit vyjímku Alterianům McKay nedokázal a tak po několika vteřinách co se dohadoval s Elizabeth sklopil na chvíli štít.

Scianské střely začaly ničit budovy, tři věže se dokonce zřítily a způsobily další poškození.
Alteriané rychle přeběhli k městu a McKay opět zapnul štít. Poté se Alteriané vydali do rozvodny a několika dalších míst ve městě. Jeden Alterian se dokonce dostavil na ošetřovnu a zatím co pomáhal s některými zraněnými, tak informoval Elizabet že budou muset s městem odletět z této sluneční soustavy.

Alteriané na předmostí dostali zprávu o novém plánu, který zahrnoval i jejich evakuaci, což znamenalo že se museli dostat za štít pod neustálou palbou.

Alteriané vyběhli najednou několika směry. Když proběhli štítem tak je Asgardé přenesli na svoje lodě a urychleně opustili atmosféru.

Alterianům na Atlantis se podařilo opravit motory, tak aby vydržely co nejdéle a zapojili tři nové ZPM moduly, které si přinesli sebou.

Sheppard byl opět na ošetřovně a tak se pilotování ujal jeden z Alterianů. Atlantis se opět vzneslo a zamířilo si to na orbitu, odkud se už stahovaly lodě spojenců.
Alterian navedl město do HP na souřadnice neobydlené planety s ideálními podmínkami.

Jeden Destructor si to zamířil k hvězdě a svou ultimátní zbraní ho uvedl do nestability, hned potom se sám stáhl do HP.

Slunce se na chvíli roztáhlo a hned se o tu samou velikost smrštilo, následný výbuch začal pohlcovat jednu planetu za druhou. Ohnivá koule zničila Planetu s předmostím, ale předmostí planetu o pár setin vteřiny díky štítu z termálních zdrojů přežilo. Výbuch slunce byl ovšem silnější než štít a tak bylo předmostí zničeno.

Eskorta několika spojeneckých lodí dovedla Atlantis na nové souřadnice a na orbitě zůstalo několik Alterinaský lodí. Zbytek flotily se roztrousil po Galaxii s úmyslem najít a zničit cokoli Scianského, nebo Wraithského.
Tohoto honu se neúčastnili pouze Noxové, kteří spolu s několika Alterianskými loděmi zůstali na orbitě Atlantis.

Alteriané ve městě se shodli na tom že město má vážná poškození a pád věží zničil spoustu systémů ve zbytku města, ale taky se shodli na tom že to není neopravitelné.
Flotila našla několik Wraithských základen a bez milosti je z orbity vymazala. Našli dokonce i uniklé Wraithské lodě, které měli mezi-skokovou přestávku, i ty zničili a velké trosky pro jistotu svými zbraněmi pokropili ještě jednou.

Cestovatelé našli dvanáct slunečních soustav v těsné blízkosti a v každé soustavě jednu naprosto zdevastovanou a zamořenou planetu. Alterianský výsadek zjistil že těla na planetách patří Scianům.


Třináctá Scianská kolonie, byla ale na druhé straně galaxie a spojenecká flotila prohledávala, soustavu po soustavě, planetu po planetě. Což dávalo Scianům při současné počtu spojeneckých lodí několik měsíců a tak budovali rozsáhlou planetární obranu, ale na planetě neměli žádné loděnice a až na pár desítek žádné vojáky. A surovin jim rychle ubývalo.

Do Pegasu proudili další spojenci, převážně Alterianské a Furlingské lodě, které se ihned připojovaly k pátrání. Spojenci každou prozkoumanou soustavu označovali.

Scianský osud byl již zpečetěn, jen nevěděli kdy se to stane.


Korekci provedl St0rm a za to mu děkuji
avatar
Dragon
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 348
Join date : 16. 11. 09
Age : 28
Location : Kdesi v dáli...

http://osudovy-skok.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Re: Pomsta

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 2 z 2 Previous  1, 2

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru