Dokončení kruhu

Goto down

Dokončení kruhu

Příspěvek  Dark Angel za 29.11.09 0:36

Původ na adrese
část 1
Město Atlantis se poklidně houpe na vlnách oceánu. Normální letní slunný den. Ti, kdo nemají službu, se nacházejí na molech, na kterých je zábava v plném proudu. „Smolaři“, jak byli nazýváni ti, kdo měli službu, se zatím pekli ve výhni svých pracovišť. Ospalost, průvodní znak většiny pracujících, se projevovala na jejich pracovním tempu a nasazení. Rodney McKay se právě zabýval zkoumáním povrchu planety a přizpůsobil k tomu, s dovolením Elizabeth Weirové, dálkové senzory. Od té doby, co wraithská bitevní flotila, čítající 8 Hive Ship a doprovodné křižníky, narazila nad Atlantis na spojenou flotilu Cestovatelů a pozemšťanů a odešla z tohoto střetnutí s velkými ztrátami, se Wraithové stáhli a nečinili Atlanťanům žádnou práci. To, že Cestovatelé nad planetou byli jen náhodou, Wraithům pochopitelně uniklo. Cestovatelé totiž s Atlantis přerušili veškeré diplomatické styky, ale v momentě, kdy chtěli odletět, přiletěla wraithská flotila a Cestovatelé se zapojili v boji proti společnému nepříteli po bok Atlantis.
Atlantis tedy byla v sladké nevědomosti, co se děje v okolním vesmíru. Když Rodney skončil a přenastavil dálkové senzory zpět na průzkum okolního vesmíru, zděsil se při pohledu na výsledek. Senzory zaznamenávaly několik lodí mířících přímo na Atlantis.
„Dle senzorů to jsou eolanské lodě, které míří k městu,“ vysvětloval McKay o deset minut později v zasedací místnosti Elizabeth a Johnovi.
„Snažil jsem se hledat v antické databázi jakékoliv zmínky o Eolanech,“ pokračoval Rodney „ale vůbec nic jsem nenašel.“
„Jak tedy senzory mohly rozpoznat o jakou se jedná loď?“ uvažovala Elizabeth nahlas, ale než stačila cokoliv dalšího říct, skočil jí do řeči McKay.
„Přesně to mě také napadlo a po troše hledání jsem zjistil, že v databázi byly všechny zmínky o Eolanech úmyslně smazány. Proč to Antikové udělali se můžeme jen dohadovat.“


Mezitím na eolanské lodi

„Pane, za 27 cinonů budeme nad planetou. Dálkové skeny nezachytávají žádné bitevníky Lanteanů, ale prozatím je to jen odhad,“ podával hlášení menší muž v černé uniformě vyššího důstojníka.
„Výborně, menduku Liene, pro jistotu připravte protidronovou obranu,“ rozkazoval mladý velitel přepadové flotily. Nechtěl nic podcenit i když měl k dispozici chloubu Eolanského impéria, 4 bitevní lodě třídy Koran. Věděl, že Lanteané disponují velmi silnými loděmi, ale věděl také, že jejich arogantnost je svrhne do propasti temnoty.


Atlantis

„Budou tu za 45 minut,“hlásil do vysílačky Sheppard, který už byl pro jistotu připravený v místnosti s křeslem a měl do příletu lodí relativně dost času ke sledování senzorů.
„Rodney, jak je na tom maskování?“ zeptala se Elizabeth, i když si byla jistá odpovědí. Rodney byl možná občas roztržitý, ale když se jednalo o ochranu města před útokem z vesmíru, byl jako skaut, vždy připraven.
„Maskování je v provozu, stačí ho jen nahodit.“ odpověděl Rodney a vydal se od rozvodny energie ze ZPM zpět do kontrolní místnosti.
Nyní bylo město připraveno na útok. Deadalus po celé lodi vyhlásil poplach a všichni byli připraveni na boj. Již chyběl jen nepřítel.


Eolanská loď

„Pane, zachytáváme jen jednu neznámou loď na orbitě planety,“ zahlásil od senzorů zástupce kapitána. „Z hyperprostoru by jsme se měli vynořit za 1 cinon.“
„Dobře, připravte se, všichni do bojových pozic. Stíhači se dostaví na svá odletová stanoviště.“

Deadalus

Lodě by se tu měly objevit za 5, 4, 3 , 2…,“odříkával major Marks, sedící u konzole zbraňového důstojníka. Během okamžiku se skutečně objevily 4 velké bitevníky, které začaly skenovat soustavu po případných dalších lodích.
„Spojte mě,“rozkázal plukovník Caldwell a po chvíli dostal znamení, že může mluvit. „Tady plukovník Caldwell, velitel lodi Deadalus. Okam…“ to bylo však vše, co plukovník řekl. Nejbližší eolanská loď započala přesně mířenou palbou z předních lodních baterií. Rudé pulzy zdánlivě neškodně dopadaly na modrý štít, výkvět asgardské technologie. Někdo dostatečně cynický by v této symfonii barev mohl najít krásu a půvab.
„Opětujte palbu,“ nečekal na nic plukovník Caldwell a z Deadala vyšlehlo několik modrých paprsků, které mířily přímo na hlavní baterie lodi. První, druhý, třetí zásah dopadal na dokonale absorbující purpurový štít eolanské lodi. Šestý a sedmý paprsek dopadl stejně jako předchůdci, až osmý ukázal, že i eolanské lodě mohou být poraženy. Již nic nemohlo zastavit zkázu útočící lodě. Několik dalších zásahů a loď je ničena desítkami výbuchů.
„Pane, nepřátelská loď zničena, ale ostatní lodě se natáčí našim směrem,“hlásí nervózně major.
„Jak jsme na tom?“ ptá se plukovník a odpověď mu záhy přichází v ústrety.
„Štíty na 35%, podsvětelné motory jsou lehce poškozené.“
„Koncentrujte palbu vždy na jeden cíl, úhybné manévry“ dává plukovník další rozkazy, i když zbytečné. Major Marks prošel již mnoha bitvami a ví, jak si počínat.

Salva rudých pulsů, hned vedle již vypuštěných stíhaček, se nezadržitelně blíží na kličkující cíl a ničí i ty nejdrobnější možnosti odporu.
Deadalus je však rovnocenným soupeřem a modré paprsky se zahryzávají do štítu další lodi.
„Pane, štíty na 15% a klesají,“ hlásí major a plukovníkovi nezbývá, než vydat poslední rozkaz této prohrané bitvy.
„Vezměte nás do hyperprostoru.“


Na eolanské vlajkové lodi

„Pane, loď Lanteanů uniká do hyperprostoru.“
„Jak typické, co jsme také mohli čekat,“ odvětuje trochu s opovržením velitel.Před více než 10 000 lety

Z hyperprostoru uprostřed ničeho vystupuje eolanská obchodní loď, která okamžitě začne vysílat nouzový signál na frekvenci Eolansko-Lanteanské aliance. Asi hodinu poté přilétá další obchodní loď na pomoc a nedlouho poté z hyperprostoru vystupuje Kalmeios, bitevní křižník Lanteanské říše třídy Aurora. Příchozí lodě okamžitě začnou pomáhat s opravou hypermotorů obchodní lodi, ale v relativním klidu nesetrvají dlouho.
Z hyperprostoru vyskakuje wraithská hlídka, která taktéž zachytila nouzový signál.
Eolanské lodě mají jen minimální obranné schopnosti, spoléhají se na své manévrovací schopnosti a vyspělý hyperpohon. Kalmeios oproti tomu se spoléhá na sílu svých zbraní a štítů.
Wraithské lodě, 1Hive a 3 křižníky, spouští palbu na cíl, který je pro ně nejvíc nebezpečný, na Kalmeia. Zároveň s tím vypouští i stovky stíhačů, které je mají krýt před salvou dronů. Eolanské obchodní lodě se kryjí za Kalmeiem, který ale znenadání odlétá a utíká do hyperprostoru, bez toho, že by vystřelil třeba jen jeden jediný dron.
Nyní jsou v tom Eolané sami. 2 slabé obchodní lodě proti Wraithům, připraveným na bitvu.
Eolané spouští marnou palbu ze svých lodních zbraní. Bledé, malé energetické paprsky míří na nejbližší křižník a rozbíjejí se o jeho pancíř bez zjevného účinku. Naopak palba Wraithů je zničující. Do bitvy se zapojují jen stíhači podporovaní dvěma křižníky, ale i přesto opanují bojiště. Štíty obou lodí během chvíle mizí pod náporem modrých pulzů v nenávratnu. Teď již Eolané jen čekají na ránu z milosti, která ukončí tuto bitvu. Ránu, která nepřichází. Wraithské lodě z neznámého důvodu přestaly střílet a Eolané se snaží tohoto jevu využít jak jen to bude možné. Obě lodě s nečekanou obratností a rychlostí vyrazí vstříc nepříteli, na kolizním kurzu na dva křižníky. Předtím ale ještě odvysílají subprostorem zprávu, ve které je zaznamenáno vše, včetně útěku antické lodi.

planeta Eolana, před více než 10 000 lety

„Vaše výsosti, zachytili jsme subprostorovou zprávu od dvou našich obchodních lodí,“ oznámil kancléř jeho královské výsosti, vládci celé Eolany, Udronovi III.
„Co v této zprávě stojí?“ zeptá se Udron, částečně rozmrzelý z blížící se schůzky s velvyslancem Plufena, nevýznamné planety v blízkém solárním systému, částečně rozmrzelý z toho, že ho kancléř ruší s takovými banalitami, jako jsou zprávy obchodních lodí.
„Ve zkratce to, že byli přepadeni Wraithskou hlídkou a Lanteané utekli z boje bez toho, aby jim pomohli,“odpověděl kancléř
Na králi Udronovi bylo vidět, že je touto zprávou zaskočen. O Lanteanech bylo známé, že jejich vojenská technika je po eolanské nejvyspělejší v galaxii. Navíc Lanteané přesně věděli, kde jsou nejslabší místa Wraithských lodí a bylo až s podivem, jak rychle dokázali každou loď zničit.
„Nechce se mi věřit, že by Lanteané zanechali naše lodě bez ochrany a utekli by z boje,“ odvětil král „jsme členové Aliance a Lanteané vědí, že ponechání našich lodí napospas nepříteli je aktem války.“
„Bohužel, vaše výsosti, jsou tyto informace potvrzené. Naše vojenská flotila, která byla vyslána na místo incidentu, potvrdila zničení dvou našich obchodních lodí a zachytila iontovou stopu Lanteanského hyperpohonu.“
Po asi dvou minutách přemýšlení vydal král rozkaz: „Vyhlaste mobilizaci a připravte bojovou flotilu.“

Nad Atlantis

„Pane, naše skenování nezjistilo žádné město, jen na jednom místě se nachází nepatrná stopa energie.“
„Začněte bombardovat tu energetickou stopu. Podruhé už jim to nevyjde.“

_________________
Je vážně tak těžké říct, jestli je to skutečnost nebo sen? A je nutné to oddělovat? Není prostě jednodušší se utéct z jednoho do druhého, když jedno nebo druhé je nad naše síly?
avatar
Dark Angel
Autor
Autor

Poèet pøíspìvkù : 49
Join date : 16. 11. 09
Age : 28
Location : Desná

Návrat nahoru Goto down

Re: Dokončení kruhu

Příspěvek  Dark Angel za 29.11.09 0:37

část 2
Orbita Atlantis, před 10 000 lety

Flotila 25 vojenských lodí, 7 bitevníků a 18 křižníků, neustále bombarduje štít Atlantis. Toto obléhání trvá již 20 dní, ale stále bez úspěchu. Lanteanské energetické zásoby jsou obrovské a proto je téměř nemožné překonat jejich štít. Přesto admirál Nerin rozkázal pokračovat v bombardování.
Atlantis již dávno vzdala pokusy o zničení nepřátel. Protidronová obrana Eolanů v kombinaci s jejich štíty zaručuje minimální úspěch na proniknutí dronů. A když přeci jen nějakému plavidlu selžou štíty a mohl by tedy být zničen, ostatní lodě kryjí jeho ústup do hyperprostoru, odkud se nejpozději za hodinu opět vrací s plně nabitými štíty.

Atlantis, před 10 000 lety

„Už nám zbývají jen 3 plně nabitá ZPM, ty, co jsou nyní ve slotech, také nevydrží věčně,“ přednášel před Velkou radou hlavní technik města, Janus. „Sami víte, jak je výroba náročná a že na planetu, na které jsme ZPM vyráběli, se vrátit nemůžeme. Brzy budeme úplně bezbranní.“
„Dobrá tedy, je čas spustit projekt Iriksus,“ pronesl předseda rady, všemi vážený Durmis.
Projekt Iriksus spočíval v tom, že jedna loď speciální zbraní, vyrobenou již před více než týdnem, střelí do Slunce a způsobí tak menší sluneční erupci, která by ale měla být dostatečná ke krátkodobému vyřazení senzorů eolanských lodí. Jen velmi těsně před ochromením eolanských senzorů vybuchne kousek nad štítem několik dronů, jako známka autodestrukce Atlantis. Poté se město potopí a proběhne evakuace do Mléčné dráhy, na planetu pojmenovanou Dakara.

Eolanská vlajková loď, před 10 000 lety

„Pane, zachytávám masivní nárůst energie v místní hvězdě,“ hlásí mladý keunus, který před chvílí vystřídal senzorového důstojníka.
„Přesměrujte pro jistotu energii ze zbraní do štítů a nařiďte to samé celé flotile,“ vydává rozkaz admirál.
Pár chvil na to je celá flotila oslepena sluneční erupcí.
„Pane, štíty na 94% a přišli jsme o senzory, ale ještě předtím jsme zaznamenali několik výbuchů po celé rozloze Atlantis,“ podává zmateně mladý keunus admirálovi hlášení. Vždyť to přece nedává smysl. Celou dobu bombardujeme povrch štítu a Lanteané neprojevují žádnou aktivitu a v momentě, kdy přestaneme střílet, spustí v městě autodestrukci?
Ani ne po jednom cinonu jsou senzory opět v pořádku, ale přichází z nich divné údaje.
„Pane, podle údajů ze senzorů na planetě nejsou žádné známky života. Atlantis zmizela.“
Admirál neví, co si má myslet. Jestli je to skutečně pravda a Atlantis je zničena, pak ho jistě čeká politický postup a mohl by se dostat až na pozici hlavního rádce jeho výsosti, krále Orea Velikého.
„Přehrajte mi znovu poslední záběry ze senzorů. Vypusťte stíhače ať letí na místo poslední polohy Atlantis a znovu skenujte povrch,“ vydal rozkazy admirál a sám se zadíval na holografickou obrazovku, která se před ním objevila. Viděl několik výbuchů a poté už nic, senzory vypadly. Zrovna v tu nejméně vhodnou dobu, rozčiloval se v duchu admirál.

Atlantis, před více než 10 000 lety

„Vše vyšlo podle plánu, teď už musíme jen doufat, že uvěří verzi o našem zničení,“ přednáší Janus před Velkou radou. „Při troše štěstí by to mělo vyjít.“
„Zrovna od Tebe, Janusi, bych slovo štěstí nečekala,“ prohlásila lehce pohrdavě Morgana La Fey, která před chvílí vstoupila do kontrolní místnosti. „Ty, člověk, který věří jen svým vědeckým teoriím. Ty tu budeš hovořit o štěstí?“

Eolanská vlajková loď, před 10 000 lety

„Pane, ani stíhači ani skeny nic nezachytily,“ohlásil důstojník.
Admirál se zaradoval. Nyní se vrátí jako vítěz.

Atlantis, před více než 10 000 lety

„Eolanské lodě opouští orbitu a vstupují do hyperprostoru. Náš plán vyšel,“ řekl Janus a v kontrolní místnosti zavládla radost.
„Nyní odejdeme a začneme znovu.“


Atlantis, současnost

„Nepřátelské lodě zahajují palbu,“ křičel nepříčetně Rodney do vysílačky. „Nespíše dokáží prohlédnout maskování.“
„Přepněte maskování okamžitě na štít,“ zareagovala okamžitě Elizabeth, ale již bylo pozdě. Několik rudých pulzů zasáhlo jižní molo jen těsně před zvedajícím se štítem. Po odmaskování Eolané střely koncentrují na centrální věž, ale štít již nepropustně pokryl celou plochu města.
„Johne, spusťte palbu na nepřátelské lodě,“ dala ještě další rozkaz Elizabeth. Na to ze všech dronových sil města začaly vylétávat drony.


Eolanská vlajková loď

„Pane, Lanteané započali s palbou. Na naše pozice míří desítky dronů,“ podával hlášení zbraňový důstojník a aniž by čekal na rozkaz, tak již připravoval protidronovou obranu. Rozkaz k jejímu použití u celé flotily přišel záhy.

Situace zatím nevypadala pro Atlantis dvakrát růžově, měla jen jediné ZPM, které mělo 80% energie, zásoby dronů byly malé a zbraně Eolanů byly velmi účinné. Navíc jejich štíty byly schopné zabránit v průchodu i dronům, i když jen s velkými energetickými ztrátami. K tomu měla každá loď navíc vyspělou protidronovou obranu. Ta spočívá ve vypuštění obrovského množství malých a hlavně velmi pohyblivých střel. Tyto střely by se vlastně daly přirovnat k malým dronům, ale na rozdíl od nich nenesou žádnou výbušninu. Ani největší eolanské mozky totiž nedokázaly stvořit nic, co by se i jen vzdáleně mohlo rovnat dronu. Proto se vojenští inženýři zaměřili na energetické zbraně, kde dosáhli tak velkého úspěchu, že by mohli i Lanteané závidět.
Protidronová obrana se od dob Velké války nijak nezměnila. Eolané nepociťovali potřebu zdokonalovat zaběhnutý systém, protože nepočítali, že by ještě někdy narazili na rasu, která bude drony používat. I přesto však zůstávala jednou ze základních obranných mechanismů každé lodi.

Atlantis

„S jedním ZPM to nevydržíme dlouho, jejich zbraně jsou příliš silné,“ komentoval situaci Rodney. Byl až podezřele klidný, nebo tak alespoň vypadal, na to, že se blížila možná, nebo přesněji řečeno pravděpodobná zkáza města. „Měli bychom kontaktovat SGC ať nám pošle nějaká další ZPM.“
„SGC nyní nemá žádné ZPM,“oznámila zklamaně Elizabeth. „Když jsme naposledy dostali zásoby, bylo u toho i hlášení, že tyto zásoby jsou na dlouho poslední, protože SGC se s námi nemá jak spojit. Jak dlouho vydrží ZPM držet štít?“
„Podle současných propočtů asi 20 hodin, ale to jen za předpokladu, že se nic nezmění,“znělo jí z vysílačky v odpověď.

John Sheppard v antickém křeslu dál vytrvale naváděl drony na jediný cíl, ale prozatím bezúspěšně. Přibližně 75% dronů bylo zlikvidováno ještě před cílem a zbytek pohltil štít. John si uvědomil, že nemá šanci tuto loď zničit, ale napadlo ho, že jedna z lodí by mohla být poškozená z předchozí bitvy a nechal si vyvolat její holografický záznam. Poté, co identifikoval tuto loď, přesunul palbu na tento cíl, a jak záhy poznal, taktika to byla úspěšná. I když se z každých čtyř dronů dostal k cíli jen jeden, mělo to pro loď, která v předchozí bitvě téměř přišla o štíty. katastrofální důsledky. Po ani ne jedné minutě mohl John oznámit do kontrolní místnosti radostnou zprávu, úspěšné zničení jednoho cíle.
V kontrolní místností však tato zpráva neměla takou odezvu, jakou John čekal. Ano, samozřejmě zavládla částečná radost, ale mnohem více všechny ovlivnila zpráva z dálkových senzorů. K městu se blíží další 4 bitevníky, které by se na orbitě měly objevit do 10 minut. Atlantis je na pokraji pádu.


Mezitím na Deadalu, volný vesmír

„Pane, všechny systémy se zdají být opravené. Jsme plně bojeschopní. Štíty na 100%, asgardské zbraně nabity, hyperpohon a podsvětelné motory plně funkční.“
„Dobře, majore. Ještě oznamte všem stíhačům ať se připraví na boj. Jejich lodě mají množství stíhaček a jestli máme bojovat s jejich flotilou, budeme potřebovat každou pomoc, která nám může získat čas. Připravte se vyrazit k Atlantis.“
„Ano, pane.“


Deadalus, 1minutu před vystoupením z hyperprostoru

Plukovník Caldwell dával své posádce poslední rozkazy před vystoupením z hyperprostoru.
„Stíhači se připraví na okamžitý odlet, jakmile vystoupíme z hyperprostoru, zaměřte nejbližší loď a palte. Úhybné manévry Tango.“
„Pane, výstup z hyperprostoru za 5, 4, 3, 2…“

_________________
Je vážně tak těžké říct, jestli je to skutečnost nebo sen? A je nutné to oddělovat? Není prostě jednodušší se utéct z jednoho do druhého, když jedno nebo druhé je nad naše síly?
avatar
Dark Angel
Autor
Autor

Poèet pøíspìvkù : 49
Join date : 16. 11. 09
Age : 28
Location : Desná

Návrat nahoru Goto down

Re: Dokončení kruhu

Příspěvek  Dark Angel za 29.11.09 0:37

část 3
Atlantis, o 2 minuty dříve

6 eolanských bitevních lodí pálí rudé pulzy do štítu Atlantis, štítu, kterému každým výstřelem odebírá tolik potřebnou energii, která se pro lidi na Atlantis stává stále nedostatkovějším zbožím. Znenadání ustane palba ze všech lodí a Atlantský štít si může po dlouhé době oddechnout.
„Rodney, co se děje?“ptá se Elizabeth vědce, který něco zuřivě ťuká do svého notebooku.
„Vůbec si to neumím vysvětlit, ale tři lodě odlétají od planety a zbylé tři lodě se také kousek odsouvají od naší orbity.“

Eolanská vlajková loď, před třemi minutami

„Pane, senzory zachytily nepřátelskou loď. Přílet do 3 cinonů,“ zahlásil Eolan od senzorů.
„Dobře, připravíme jim uvítání,“ začal se smát velitel, „bojové uskupení C5.“

Deadalus vystoupil z hyperprostoru, ale dříve, než vůbec stačil plukovník Caldwell vydat hlásku, nebo Deadalus zvednout asgardský štít, se na něj spustila prudká palba ze dvou směrů – zepředu a zezadu. Vyspělá eolanská technologie byla totiž schopna na metr a setinu sekundy přesně určit bod a čas výstupu z hyperprostoru.

Deadalus

„Pane, hyperpohon je zničený, podsvětelné motory dostaly také co proto, ale stále fungují, paluby 7-12 na přídí a 6-10 na zádi vypouští atmosféru, asgardské zbraně jsou mimo provoz, hlavní vysílací anténa byla zničena,“ odříkával major Marks hlášení o stavu lodi, které se zároveň stalo jejím testamentem.
6 bitevních lodí ničilo již zvednutý štít lodi, který byl těsně před zkolabováním. Nikdo na palubě lodi nemohl přežít, snad jen při troše štěstí piloti stíhaček, které byly vyslány na boj. 10 stíhaček F-302, proti téměř třem stům eolanských elitních pilotů. Boj netrval ani 10 sekund. Eolanské stíhačky zničily F-302 téměř okamžitě po opuštění hangáru. Jen jedné stíhačce se podařilo vystřelit raketu. Jediný zásah, jediný drobný úspěch na poli prohry.
Bitevní křižník Deadalus nedobrovolně následoval příklad svých stíhaček jen nedlouho poté. Po zkolabování štítu bylo jen otázkou 15 zásahů jeho zničení. Nikdo z posádky chlouby pozemského hvězdného programu nepřežil.


Atlantis

„Deadalus byl právě zničen,“ zazněla od senzorů zpráva, kterou všichni očekávali již několik okamžiků. Zpráva, o které všichni doufali, že ji nikdy neuslyší.
„Nepřátelská flotila se opět stahuje na orbitu.“
„Jak jsou na tom štíty?“ zeptala se Elizabeth
„Štíty na 13%, už toho moc nevydržíme, pokud budou pokračovat stejně silnou palbou, tak štít vydrží nejvýše 1 hodinu.“
„Spojte mě s celým městem.“
Chuck přikývl a Elizabeth pokračovala: „Prosím pozor všichni, připravte se na evakuaci, Atlantis již není schopna déle vzdorovat nepřátelskému útoku.“


Po 45 minutách, Atlantis

Většina obyvatel Lanteanského města již byla připravena na evakuaci, ale stále se někteří vědci snažili zálohovat co nejvíce dat z Antické databáze.
Atlantský štít ale začal mít již problémy s nedostatkem energie. ZPM, kterému zbývalo energie něco těsně pod 5%, začalo dělat problémy zásobovat velkou plochu štítu a na okrajových místech se mu již nedařilo zachytit veškerou energii eolanských energetických střel.


Eolanská vlajková loď

„Pane, štít Lanteanů začíná kolabovat,“ řekl zmateně senzorový důstojník. Při nástupu do služby před třemi dny očekávali všichni velké vítězství, ale že to bude takto jednoduché nikdo nečekal. Když před třemi dny 4 Lanteané přišli na Vinaol, jeden ze světů, který odjakživa patřil Eolanům a byl první Eolanskou kolonii, s cílem získat co nejvíce surovin pro svůj lid, zajali je Eolanské obranné sbory. Při výslechu jim celkem ochotně vyzradili polohu Atlantis a také jim řekli, že nebyla nikdy zničena. Nepřímo jim potvrdili teorii prvního důstojníka admirála Nerina, který nikdy neuvěřil tomu, že Atlantis byla zničena. Admirál Nerin měl však jasné důkazy – exploze, záznamy ze senzorů. Nikdo u královského dvora nevěřil jeho bláznivé teorii, ale přesto se mezi lidmi vytvořila malá skupinka lidí, která tomu věřila. Tito lidé však byli odnepaměti pronásledováni, ale paradoxně díky pronásledování následovníků tato teorie vstoupila do povědomí široké veřejnosti.
„Vypusťte výsadkové lodě. Atlantis je naše.“
Z každé lodi během dvou minut vyletělo na deset výsadkových lodí. Narozdíl od Lanteanských výsadkových plavidel, které byly přizpůsobeny i pro let bránou a které pozemšťané překřtili na Puddle jumpery, měly tyto lodě jen minimum zbraní, které by stěží stačily na jejich obranu před tím, než by se schovaly pod štít své mateřské lodi. Pro výsadek však byly přizpůsobeny téměř dokonale. Jejich plochý trup, na kterém byla zespodu speciálním štítem umístěna jedinečná organická látka, pro jejíž získání již zemřel v dolech Suatharu nejeden Eolan, která zaručovala dokonalé přilnutí k lodi, na kterou se výsadek koná. Zároveň v této organické látce jsou 4 otvory, místa, ze kterých po přisátí na loď vyšlehávají silné energetické pulzy. Tyto pulzy dokáží rozžhavit doslova cokoliv, nic, ani speciální zkušební eolanský pancíř, tvořený slitinou těch nejodolnějších prvků, tlustý 1,5 metru, nevydržel takovýto nápor.
Celkem 56 výsadkových lodí se přiblížilo k Atlantis. Většina, 22 z nich, zamířila na jižní molo. Bylo to logické rozhodnutí, protože právě jižní molo dostalo jako jediné zásahy, a proto bylo pro výsadek jednodušší prořezat se tímto místem. Ne že by jim to jinde dělalo problémy, ale proč nevyužít výhodu, kterou jim neopatrnost a bláhovost Lanteanů naskytla. Stále však zbývalo překonat poslední překážku – štít legendárního Lanteanského města. Palba z mateřských lodí již před chvíli utichla. Velitel nechtěl zničit Lanteanské město, když může pod plnou nadvládou posloužit jako zdroj cenných informací pro eolanské vědce. Lanteané jsou sice arogantní zbabělci, ale jejich vědcům není možno odepřít místy až neuvěřitelnou velikost a sílu technologií.
Všechny senzory hlásily to stejné – štít je na pokraji zhroucení. Proto Eolané přestali bombardovat a poslali jen stíhače, k vyčištění cesty pro výsadek. Štít pod náporem palby ze dvou stovek stíhaček vydržel 27 sekund.


Atlantis

„K městu se blíží desítky neznámých lodí, palba z orbity i od stíhaček po zničení štítu ustala, hlásil nyní již Rodney od senzorů. Již ho nebylo potřeba nikde jinde, nyní již byla jediná možnost, zničit město dřív než ho ovládne nepřítel a evakuovat zpět na Zem. Opustit město, které se pro mnohé stalo víc než jen domovem. Stalo se pro ně vším, věcí, kterou nechtěli nikdy opustit. Nyní vše vzalo za své a Elizabeth společně s Johnem zadávají do počítače autorizační kódy autodestrukce. Je nejspíše konec a všichni to vědí, nemohou zachránit své město. 45 minut do konce odpočítávání autodestrukční sekvence. Přesto v mnoha chodbách vznikají nová opevnění. Vojáci se ještě s prohrou nesmířili. Budou bojovat až do konce.......Nemohou se vzdát, to totiž voják sám sobě nikdy neodpustí. Musí bojovat do posledního záblesku hlavně, do poslední vystřelené kulky, do posledního sloupce vystřeleného střelného prachu. Nemohou jen tak sklopit hlavou, i když musí porušit přímý rozkaz svého nadřízeného. Ne, oni nebudou evakuovat, k tomu je nikdo nedonutí.
„Všichni se okamžitě stáhnou do řídící místnosti,“ ozývá se z městského rozhlasu, „za chvíli budeme nuceni vypojit transportéry, aby proběhla evakuace bez problému. Opakuji, všichni se okamžitě stáhnou do řídící místnosti.“
Teď je to již na nich, už nemají cestu zpět, všechny mosty jsou spálené. Vojáci jsou v provizorních pevnostech připraveni na vše. Munice mají na menší válku. Nyní se ukáže, kdo je lepší....

Do díry na jižním molu již vchází první Eolan. Voják v lesknoucí se šedivé zbroji, která na první pohled neposkytuje žádnou možnost dostat střelu až k tělu Eolana. V ruce drží krátkou zbraň, připraven okamžitě střílet na vše, co se pohne a se zbraní nastavenou na maximální účinnost. Nyní není čas na to brát zajatce. Za ním přichází dalších 9 mužů, z nichž jeden má na sobě temně rudou zbroj a velkou pušku. Přepadová jednotka deseti mužů je nyní připravena dobýt řídící místnost. Už za prvním rohem je však čeká první ozbrojená skupinka. Kulky se však zdánlivě neškodně obráží od zbroje vojáků. Narozdíl od pozemšťanských, eolanské zbraně mají okamžitý efekt. 20 zásahů do bunkru a palba ze všech tří kovových hlavní utichá.
Deset členů se okamžitě stahuje k nejbližšímu transportu, ale ten je již mimo provoz. Centrální místnost je transportem nedosažitelná.
Čím blíže se eolanské útočné sbory stahují k centrální věži, tím větší je odpor. Již několik eolanských vojáků pod přívalem kulek padlo, ale proud Eolanů to nijak neochromilo. Pochodují stále dál.
První větší problém nastává až téměř u centrální věže. Poprvé, co se eolanské sbory zastavily a stáhly. Než však vojáci mohli pocítit drobnou radost z drobného vítězství, zpoza rohu vyšla řada tří vojáků, kryjící čtvrtého, nesoucího plazmomet. 10 sekund trvala tato akce. Hotovo. Eolanské sbory dále postupují.
Již před třemi minutami začala evakuace. ZPM sice již nebylo schopné udržet štít, ale mělo stále ještě dost energie na otevření mezigalaktické červí díry. Vědci a technika, naložená v jumperech, které se rozhodli lidé vzít sebou na Zem, odchází první, jen Rodney McKay na senzorech stále sleduje postup Eolanských sborů.
„Už jsou u centrální věže, nebude dlouho trvat a budou tu. Nemůžeme je nijak zastavit.“
„Za jak dlouho se spustí autodestrukce?“zeptala se věcně Elizabeth.
„Necelé tři minuty.“
Elizabeth nyní prožívala těžké chvíle. Nechtělo se jí opustit toto místo. Místo, které mělo obrovský potenciál pro vývoj lidstva.
Již červí dírou procházeli poslední muži a ženy expedice a nastal tedy čas toto místo opustit i pro velící sbor. John, Rodney a Elizabeth odcházeli, loučili se s městem, které již neuvidí.
První prošel horizontem událostí John, následovaný Rodneym.
Do autodestrukce zbývala minuta.
Poslední ohlednutí a již chtěla Elizabeth projít na druhou stranu, když ji zasáhl rudý pulz z Eolanské zbraně. Eolanský voják nastavil zbraň na omráčení, chtěl zajmout alespoň nějakého zajatce a vlastně Elizabeth, která zůstávala při vědomí, jen byla paralyzovaná, ušetřil volbu. Dlouho se rozmýšlela jestli odejde, nebo zůstane zde, na místě, které pro ní znamenalo víc, než by kdy mohla na Zemi mít.
Do autodestrukce zbývá méně než 30 sekund a Eolané, vojenští vědci, kteří přišli mezi prvními vojáky, se snaží prolomit autodestrukční kódy. Kódy jsou ale příliš silné a času je příliš málo.
20......

10.....

5......

3.....
2.....
1.....

Všude, po celé ploše města, se ozývají mohutné exploze, které trhají město na kusy.
Chlouba Lanteanské říše pomalu klesá ke dnu, k místu, ze kterého již nikdy znovu nepovstane.

_________________
Je vážně tak těžké říct, jestli je to skutečnost nebo sen? A je nutné to oddělovat? Není prostě jednodušší se utéct z jednoho do druhého, když jedno nebo druhé je nad naše síly?
avatar
Dark Angel
Autor
Autor

Poèet pøíspìvkù : 49
Join date : 16. 11. 09
Age : 28
Location : Desná

Návrat nahoru Goto down

Re: Dokončení kruhu

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru